Afspraken over telethuiswerken tijdens Corona

De Nationale Arbeidsraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers stelde een aantal afspraken op over het verplichte of aanbevolen telethuiswerken tijdens Corona.

Bestaande afspraken binnen uw organisatie kan je verder toepassen. De CAOnr.149 geldt voor organisaties die vanaf 1 januari 2021 geen enkele interne regeling hadden voorzien, en is toepasselijk tot 31 december 2021.

Welke afspraken?

  1. Ter beschikkingstellen van benodigde apparatuur en technische ondersteuning: ofwel zorg je zelf voor de nodige apparatuur ofwel heeft de werknemer recht op een vergoeding van de kosten. De forfaitaire bedragen – specifiek toepasselijk tijdens de Covid-19 pandemie zijn maximum 129,48 EUR/maand en maximum 20,00 EUR/maand (internet).
  2. Zelf regelen van het werk en de uurroosters: je maakt afspraken over de momenten waarop de werknemers van thuis uit beschikbaar moeten zijn. In de meeste gevallen zijn dit dezelfde uurroosters als tijdens het werk op kantoor. Belangrijk is te vermijden dat telethuiswerkers continu aan het werk zijn.
  3. Afspraken over de resultaten, de uitvoering van het werk en de controle: je spreekt af wat er wijzigt over de oplevering van het werk, wat de concrete resultaten zijn en hoe het overleg met de teamleiders en leidinggevenden gebeurt.
  4. Afspraken ivm onderlinge communicatie: je voorziet de nodige technische middelen en ondersteuning om te kunnen communiceren op afstand.
  5. Welzijn tijdens het telethuiswerken:
    • je verduidelijkt aan jouw werknemers hoe zij hun werkpost, hun beeldscherm best installeren en gebruiken;
    • je informeert jouw werknemers op wie zij een beroep kunnen doen indien zij gezondheidsproblemen ondervinden (fysisch of mentaal)

Regelmatig polsen

Omwille van de afstand hebben vele werknemers het gevoel minder verbonden te zijn met de collega’s. Heel wat werknemers organiseren online koffie- of theemomenten. Het doel van deze CAO nr.149 is ervoor te zorgen dat je de vinger aan de pols houdt en regelmatig peilt naar de uitdagingen voor de werknemers om van thuis uit te werken.

Praktisch

Je kan over deze tijdelijke afspraken over telethuiswerken een ondernemings-CAO sluiten. Een alternatief is de wijziging van het arbeidsreglement, een interne telethuiswerkpolicy of een bijlage bij de individuele arbeidsovereenkomsten.

Indien je een regeling over telethuiswerken wenst in te voeren, en hierdoor het werk meer werkbaar maakt voor uw werknemers, dan kan u een subsidie krijgen via de werkbaarheidscheques. Ik ben erkend als dienstverlener met kwaliteitsregistratie Werk en Economie (Vlaanderen) op naam van mijn vennootschap Sense&Act. (lees hier meer over).

Veel succes alvast en als ik jou kan helpen, neem gerust contact op.

Meer weten over hoe
ik u kan helpen?

pijltje