Lerend netwerk HR en Innovatieve arbeidsorganisatie

Intervisie en advies: kanteling naar meer zelfsturende organisaties en de impact op de rol & systemen van HR.

De VOCA-wereld (volatiel, onvoorspelbaar, complex en ambigu) noodzaakt vele organisaties om hun organisatiecultuur en -structuur te innoveren (Innoverende Arbeidsorganisatie hierna IAO genoemd). Dit heeft ook een impact op de werking van HR. Welke? 

Voor HR- en P&O- verantwoordelijken rijzen de vragen: 

  • Welke impact heeft deze kanteling op onze rol als HR? 
  • Hoe kunnen we teams ondersteunen in het opnemen van zelfsturing en rollen? 
  • Wat verandert het nieuwe organiseren aan onze werving en selectieprocessen? 
  • Koppelen we het anders organiseren aan nieuwe vormen van belonen en waarderen? 
  • Hoe kunnen we kanteling duurzaam borgen met HR systemen? 
  • Hoe kunnen we als HR of P&O op een meer strategische manier ons positioneren? 

Het aanbod

Een lerend netwerk van 10 deelnemers van verschillende organisaties met ervaring omtrent zelfsturing, die opereren in een complexe omgevingswereld (soms ook internationaal) en die de impact hiervan op de rol van HR en P&O zowel strategisch als praktisch willen uitdiepen. De twee begeleiders hebben een ruime praktijkervaring en zorgen per thema voor wetenschappelijke toetsing/inzichten. 

Meer weten?

Download hier onze brochure of stuur een mail naar leenvandamme@senseandact.be of mieke.vangramberen@gmail.com 

Meer weten over hoe
ik u kan helpen?

pijltje